1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu , které jsou pro obě strany závazné.

Internetový obchod působí na území České republiky.

Provozovatelem eshopu (prodávajícím) je FASHION LAND s.r.o., IČ:291 27 408 DIČ: CZ 291 27 408, Na nivách 968/23, 141 00 Praha 4


2. Objednání zboží

 • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím. 

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

 • Prodávající má právo stornovat objednávku i bez udání důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, případně zaslána držitelem poštovní licence na jeho adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10-ti pracovních dnů). 

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti apod. žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem ( e-mailem, telefonicky nebo i jinak). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede. 

 • Od potvrzení objednávky prodávajícím začíná běžet dodací lhůta. 

 • Prodávající má právo odmítnou objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu. 

 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu eCigarety též kupující poskytuje svůj výslovný souhlas ke shromáždění, zpracování a archivaci osobních údajů a jeho nákupech ve formě a množství, nezbytném pro daný účel. Kupující může svůj souhlas písemnou formou kdykoliv odvolat. Právní vztahy se řídí Zákonem o ochr. osobních údajů č. 101/2000 Sb.


3. Doprava a odběr zboží

1) ČESKÁ POŠTA

Zboží posílané jako CENNÝ BALÍK, BALÍK DO RUKY, BALÍK NA POŠTU, DOPORUČENÝ BALÍČEK dopravní společností Česká pošta.
Cenné a doporučené balíky jsou doručeny zpravidla do dvou pracovních dnů od podání zásilky. Doba doručení není garantována.
Balík do ruky a Balík na poštu jsou doručeny následující pracovní den od podání zásilky. 
V případě, že si balík nepřevezmete osobně přímo od doručovatele, bude balík uložen na pobočce místně příslušné adrese doručení a od této chvíle plyne v případě Cenného a doporučeného balíku 14 denní lhůta k jeho vyzvednutí, v případě Balíku do ruky a Balíku na poštu 7denní lhůta pro vyzvednutí; poté se zásilka vrací zpět k odesílateli
Dosáhne-li Vaše objednávka nadměrných rozměrů, bude rozdělena do více balíků. 

2) OSOBNÍ ODBĚR na pobočce

Zboží si můžete vyzvednout osobně v místě provozovny v Praze Na nivách 23.

4. Ceny a platby

 • Ceny a platby v tomto internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH a jsou platné pouze pro Českou republiku. Platbu je možné realizovat buď v hotovosti při osobním převzetí zboží, na dobírku při doručení zásilkovou službou (Česká pošta, Uloženka.cz) nebo předem bankovním převodem na účet dodavatele, dle níže uvedených podmínek:

Platba dobírkou - Kupující zaplatí částku při převzetí zboží.
Platba předem na účet - Kupující zaplatí částku předem na účet prodejce. Zboží bude odesláno po připsání částky na účet. 
Osobní odběr - Kupující zaplatí zboží předem na účet prodejce a zboží si převezme osobně na smluvním výdejním místě v Hradci Králové 

 • Nevyzvednuté zásilky, které byly poslány s dobírkou a nebyly zákazníkem vyzvednuty, již podruhé na dobírku neposíláme. Na přání zákazníka zásilku odešleme znovu, zboží a obojí poštovné však musí být uhrazeno předem na účet.

 • Do zahraničí zasíláme zboží pouze při platbě předem na účet. Poštovné Vám bude vypočítáno dle velikosti Vaší objednávky a budete o něm informováni emailem.

 • Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za zboží na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo po připsání celé výše doběrečného na účet prodávajícího v případě zaslání zboží na dobírku. 

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného uhrazení celé kupní ceny zboží, vyjádřené prodávajícím. 

 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list. 

  Způsoby úhrady zboží:

 • převodem na účet

 • hotově při převzetí zboží od zásilkové služby - Česká pošta


5. Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zboží

 • V souladu s Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. máte jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Toto právo se nevztahuje na obchodní vztahy, které se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. 

 •  Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Sdělte nám písemně nebo telefonicky své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pro platnost právního úkonu je rozhodující datum podání písemnosti k poštovní přepravě držiteli poštovní licence nebo datum uvedený na protokolu o převzetí zboží v případě osobního předání na prodejně. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení finančních prostředků za zboží), ale pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby, za což Vám předem děkujeme.

Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakty a to za následujících podmínek:

 •  musí být nepoškozené

 • musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi a v originálním, rovněž nepoškozeném balení (obalu), v případě, že v takovém bylo zakoupeno.

 • Zboží zasílejte zpět výhradně jako „pojištěné“, jelikož za jeho ztrátu, poškození nebo úbytek ručí až do přijetí adresátem zásadně jeho odesilatel.

 • Zásilky odeslané „na dobírku“ nebude možné přijmout a budou v souladu se zákonem jako nevyžádané odmítnuty.

 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případně doručení nekompletního zboží či zboží ve stavu i/ještě jinak odporujícímu výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

 • Bude-li předání zboží provedeno na prodejně nebo pobočce, obdržíte částku v hodnotě zboží v době nákupu (uvedenou na dokladu o koupi) obratem proti vrácenému a zkontrolovanému původně zakoupenému zboží.

 • Náhrada za vrácenou objednávku nezahrnuje expediční náklady spojené s původní objednávkou (poštovné).

 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze odstoupení od spotřebitelské smlouvy jako bezvadný právní akt akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

  Reklamace zboží

 •   V případě požadavku reklamace zboží nás nejprve kontaktujte telefonicky nebo emailem.

 •   Reklamované zboží, po dohodě s dodavatelem, kupující na vlastní náklady zašle dodavateli a to v neporušeném obalu a s dokladem o koupi.

 •   Pokud bude reklamace uznána, kupující má nárok na náhradu - vrácení peněz za reklamované zboží nebo zboží nové. 

 •   V případě neuznání reklamace, budou kupujícímu naúčtovány náklady spojené s řešením neuznané reklamace.

  Reklamace se nevztahuje na běžné a drobné vady vzniklé používáním zboží a na vady, jež si způsobil kupující sám nesprávnou manipulací se zbožím.

6. Ochrana osobních dat

Internetový obchod eCigarety si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity. Zpracování a archivace Vašich osobních údajů a nákupů budou tedy realizována jen ve formě a množství, nezbytném pro daný účel. Jako kupující můžete svůj souhlas písemnou formou kdykoliv odvolat. Právní vztahy se zde řídí Zákonem o ochr. osobních údajů č. 101/2000 Sb.

7. Storno a nevyzvednuté objednávky

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, až do chvíle, kdy bude odeslána nebo v případě výroby zboží na zakázku, kdy bude zahájena její výroba.

 • Po potvrzení přijetí objednávky na zakázku, které bude odesláno na email kupujícího, je objednávka závazná.

 • V případě zrušení objednávky nebo nevyzvednutí zboží u přepravce či pověřeného výdejce vzniká kupujícímu závazek zaplatit storno poplatek a vzniklé náklady prodejci, jakož i náklady na poštovné a balné.

Upozorňujeme, že s uvedenými obchodními podmínkami každý nakupující eshopu eCigarety.net vědomě souhlasí před konečným odesláním objednávky
  

8. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. 

 •  Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 •  Odeslanou objednávkou je spotřebitel (kupující) po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Veškeré právní podmínky se řídí především Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zák. na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., nebo Obch. zákonem č. 513/1991 Sb. 

 •  Lze dohodnout i speciální podmínky, které mají mezi prodávajícím a kupujícím přednost před zákonem, pokud to zákon výslovně nevylučuje a nejsou-li ani jinak v rozporu se zákonem.